Mindszenty tárlatvezetés

Mindszenty emlékezete – tárlatvezetések

Mindszenty emlékezete – tárlatvezetés Sonkodi Rita festőművész még két alkalommal mutatja be Mindszenty József hercegprímás életének, hányattatásainak, magyarság-igenlésének és tanúságtételének történetét ingyenes tárlatvezetésen. Időpontok: 2023.08.26. szombat 15 óra A tárlatvezetésen készült video-t itt nézheti meg: 2023. 09.02. szombat 10 óra Helyszín: Szegedi Dóm Látogatóközpontja, Szeged, Dóm tér 16. A kiállítás megnyitóját itt nézheti meg.

Mindszenty József az Essen melletti búcsújáróhelyen a Mária kápolnában imádkozik

Mindszenty József emlékezete – Sonkodi Rita festőművész tárlatvezetése a Szegedi Dóm Altemplomában

Sonkodi Rita festőművész tárlatvezetése a Mindszenty József tiszteletére rendezett kiállításáról, a bíboros-hercegprímás életéről és tanúságtételéről a szegedi Dóm altemplomában.

A felvétel 2023. augusztus 10-én Szegeden készült.

A kiállításhoz kapcsolódó további videókat megtekintheti Sonkodi Rita Youtube csatornáján.

Mindszenty József emlékezete - tárlatvezetés

 

Az imádkozó bíboros

Mindszenty emlékkiállítás a Szegedi dómban – 2023.07.27. 17 óra

Mindszenty – élet és örökség

A festő, aki megeleveníti a hercegprímás alakját

 

Magyarország utolsó hercegprímásának emléke és embersége előtt tiszteleg az a kiállítás, mely 2023. július 27-én 17 órakor nyílt meg a Szegedi dóm altemplomának előterében.

Magyarország utolsó hercegprímása életének és munkásságának mélyen bevésődött nyomait őrzi Magyarország, különösen a trianoni döntés utáni évtizedekben. A kommunista diktatúra idején tanúsított bátorsága és kiállása a keresztény értékek mellett példamutató és megtartó erő volt hívei számára.

2023 július 27-én nyílt meg a Szegedi dómban az Ő emlékére rendezett kiállítás, mely életének fontos állomásait mutatja be festmények, installációk és ereklyék segítségével.

A tárlaton személyes tárgyai, valamint megrázó kínzásának és meghurcolásának emlékei is helyet kaptak, méltó tisztelgésül élete áldozata és a magyar népért vállalt szenvedése előtt. A megnyitón a zeneművészet képviselői, Dr. Dombyné Dr. Kemény Erzsébet zongoraművész és Altorjay Tamás operaénekes léptek fel.

Mindszenty imádkozik

 

A kiállítás szeptember 10-ig volt megtekinthető, feltárva előttünk a hercegprímás életének legfontosabb eseményeit és tanulságait. Bár élete és munkássága már történelem, példája és bátorsága örök érvényű, melyre mindig érdemes emlékezni és építeni rá.

A tárlat minden korosztály számára ajánlott, hiszen Mindszenty József élete és munkássága örök értéket képvisel.

Azok számára, akik nem tudtak eljutni a kiállításra, itt mutatom meg a kiállított műveket:

Mindszenty kiállítás képei

Sonkodi Rita olajképein, akvarelljein és pasztell képein az emberi alak, az emberi arc kifejezőerejével képes megmutatni a személyiség mélységét. A most megnyílt tárlat festményein a 20. század egyháztörténetének kiemelkedő alakját, Mindszenty József bíborost örökíti meg.

Az esztergomi érsek, hercegprímás személyiségének plasztikusságát, életszeretetét, az emberért való aggódását és elkötelezettségét fejezi ki a Sonkodi Rita lírai, impresszionisztikus stílusban megfestett portréin és jelenetein keresztül.

A képek plasztikussága, az arcok és tekintetek életszerűsége lenyűgöző, megragadja a néző figyelmét. Az akvarell és pasztell technikák által megjelenített visszafogott, de mégis meleg tónusok, a festői ecsetkezelés finomsága teszi az alakábrázolást és a pillanatmegjelenítést életszerűvé. Mindezek a Sonkodi Rita által kiválasztott technika adottságainak széles skáláját is megmutatják.

Mindszenty az emlékiratait írja
Mindszenty bíboros emlékiratait írja Mindszenty bíboros legszemélyesebb főpapi jelvénye: 1956-tól haláláig viselt mellkeresztje

A kiállításon a bíboros személyes ereklyéit, kínzatásának és meghurcolásának megrázó helyszíneit mutatja be – tisztelegve Magyarország utolsó hercegprímása és az élet-áldozat előtt, melyet szeretett nemzetéért adott.

A kiállítás anyagát Mindszenty életének legfontosabb állomásait megörökítő festmények és installációk adják.

Mindszenty megnyitó

A megnyitón közreműködik Dr. Dombyné Dr. Kemény Erzsébet zongoraművész és Altorjay Tamás operaénekes.

A tárlat 2023. szeptember 10-ig tekinthető meg.

Cím: 6725 Szeged, Dóm tér 16.

Niytvatartás:

hétfő  zárva

kedd  9-17 óráig

szerda  9-17 óráig

csütörtök  9-17 óráig

péntek  9-17 óráig

szombat  9-17 óráig

vasárnap  9-17 óráig

Mindszenty-kiállítás meghívó

A megnyitón rögzített video-t Youtube csatornámon megtekinthetik:

A kiállítás megnyitóján készült fotókat itt böngészheti:

https://sonkodirita.hu/?post_type=lens_gallery&p=8947&preview=true

A Mindszenty kiállítás képeinek címei:

——————————————————————————————–

Mindszenty bíboros címtemploma

Santo Stefano Rotondo, Róma

——————————————————————————————–

A bíboros miseruhája aranyhímzéssel

 1. Mitra
 2. Miseruha
 3. Kehely

——————————————————————————————–

Conti utcai fogház belső udvara, ahol Mindszentynek 68 lépés, 12 kör séta jutott minden nap

——————————————————————————————–

Installáció:

 1. Mindszenty bíboros emlékiratait írja
 2. Mindszenty bíboros legszemélyesebb főpapi jelvénye: 1956-tól haláláig viselt mellkeresztje

——————————————————————————————–

1949. február 3-8. koncepciós per ítéletét nyomtató írógép – benne Mindszenty erőszakkal kicsikart vallomásával. „Kényszer hatására cselekedtem” A neve alatt a bíboros „c.f” kézjeggyel látta el az iratot, jelezve, hogy nem önszántából írta alá.

——————————————————————————————–

A bíboros az Essen melletti búcsújáróhelyen a Mária kápolnában imádkozik

——————————————————————————————–

Installáció

 1. Mindszenty bíborosi pásztorbotja
 2. Mindszenty selyem öve
 3. San Francisco város kulcsa – a magyar emigránsok ajándéka 1974.

——————————————————————————————–

Installáció

 1. Édesanyja portréja
 2. Édesanyja rózsafüzére
 3. Édesanyjának megengedték, hogy meglátogassa bebörtönzött fiát, almát vitt neki a börtönbe

——————————————————————————————–

A zalaegerszegi plébániatemplom, ahol Mindszenty plébános volt 1919-1944 között

——————————————————————————————–

Mindszenty József gyermekkori portréja

——————————————————————————————–

Installáció

 1. Rózsaablak az esztergomi királyi kápolnából
 2. Az esztergomi várkápolna

——————————————————————————————–

Mindszenty ereklyéi

 

Mindszenty életéről röviden:

Magyarország utolsó hercegprímása, a hűség mártírja. 1892-ben született Csehimindszenten Pehm Józsefként. A teológiai tanulmányok elvégzése után 1915-ben szentelték pappá. Pályafutása során végig a magyarság és a katolikus egyház érdekeit szolgálta. 1944-ben veszprémi püspökké, majd 1944 őszén esztergomi érsekké nevezték ki, ezzel Magyarország hercegprímása lett.

A második világháború után a kommunista hatalomátvétel következtében egyre több atrocitás érte az egyházat és vezetőit. Kiállt a katolikus egyház autonómiája mellett, fellépett a vallásszabadság érdekében és nyíltan bírálta a kommunista diktatúrát. A hatalom ezért 1949 decemberében, jelképesen karácsony másnapján letartóztatta, koncepciós perben elítélték és életfogytiglani börtönre ítélték.

A börtönben történt brutális kihallgatások és kínzások sora után hamis beismerő vallomásra kényszerítették. Az Andrássy út 60-ban, a Conti utcai fogházban és később megromlott egészségi állapota miatt háziőrizetben raboskodott.Conti utcai fogház belső udvara, ahol Mindszentynek 68 lépés, 12 kör séta jutott minden nap

Az 1956-os forradalom idején szabadult. A forradalom bukása után az amerikai követségen kapott menedéket, ahonnan csak 1971-ben távozhatott az országból.

Élete hátralévő részét Bécsben töltötte, ahonnan az emigrációban élő magyarságban tartotta a lelket és kontinenseken átívelő útjaival idős kora ellenére nagy hatást gyakorolt nemcsak a magyarságra, hanem nemzetközi közvéleményre is.

Emlékiratait első ízben még az ő életében, Kanadában adja ki a pápai ígéret ellenére, mely az amerikai követségről való Rómába menekítésének feltétele volt a kommunista rezsim részéről.

1975-ben hunyt el Bécsben és Mariazellben temetik el, ahol a temetésen megjelentekről a kommunista titkosszolgálat mindenkiről fényképeket és beszámolókat készít. Hazatérése és méltó temetése csak a rendszerváltás után, 1991-ben valósulhatott meg.

Példamutató élete és helytállása a kommunista diktatúra idején példaértékű a mai nemzedékek számára is. Szenvedése és áldozata a katolikus egyházért és a magyarságért örökre emlékezetes marad.

A hercegprímás életéről további információkat a itt olvashatnak.